schoolklas.jpg

De eerste 420.000 scans van akten en repertoria (uit de periode 1811-1861) die gescand zijn, zijn nu beschikbaar op onze website.

De stukken die sinds november 2017 waren uitgeleend om te worden gescand, zijn dus weer terug. Op dit moment zijn alle archieven van notarissen weer aanwezig in de depots van de Groninger Archieven en in de studiezaal in te zien. Binnen afzienbare tijd gaat echter weer een volgende portie de deur uit.

Om u een goed en actueel beeld te geven, kunt u in het overzicht beschikbaarheid notariële archieven zien, welke onderdelen online raadpleegbaar zijn, welke op papier in de studiezaal en welke inventarisnummers zijn uitgeleend voor het scannen. Dit overzicht zullen wij up-to-date houden.

In het kader van het project Digitale Taken Rijksoverheid is er niet alleen aandacht voor het digitaal uitvoeren van taken (digitale dienstverlening), maar ook ruimte om oudere overheidsarchieven te digitaliseren. Het Nationaal Archief en de Regionale Historische Centra gaan daarom hun notariële archieven digitaal aanbieden. Begonnen is met de periode 1811-1861.

De betrokken instellingen willen na het scannen ook een project opzetten om de inhoud van de repertoria in laten voeren, waardoor u sneller akten kunt vinden. Dat is echter een zaak van lange adem. Voorlopig zoekt u nog op de oude manier, via de repertoria naar de akten, ook als die digitaal beschikbaar zijn.

Jhr. Reneke Gockinga, notaris te Groningen, 1840-1883. Tekening: W. Gockinga, Groninger Archieven (1536-4459)
Jhr. Reneke Gockinga, notaris te Groningen, 1840-1883. Tekening: W. Gockinga, Groninger Archieven (1536-4459)

Groninger Archieven

Cascadeplein 4
9726 AD Groningen