1785-12367.jpg

Op Openbaarheidsdag, 2 januari 2019, zijn stukken in te zien die tot dan toe uitgesloten waren van openbaarheid. Het hele jaar door worden bij de Groninger Archieven nieuwe archieven beschikbaar. Zodra een archiefinventaris klaar is, wordt deze gepubliceerd op onze website. Soms bevat een archief stukken die niet meteen openbaar gemaakt mogen worden, omdat ze privacygevoelige informatie bevatten. Deze stukken worden dan een aantal jaren uitgesloten van openbaarheid. Elk jaar op 1 januari verloopt deze termijn voor een aantal stukken. 

Van de archiefstukken die per 1 januari 2019 openbaar zijn, hebben wij een lijst samengesteld: Stukken openbaar in 2019.

Overlijdensakte Hendrik Dijkstra (79), Zuidhorn 13 maart 1968. Groninger Archieven (2111-1686-1)
Overlijdensakte Hendrik Dijkstra (79), Zuidhorn 13 maart 1968. Groninger Archieven (2111-1686-1)

De lijst is korter dan die van afgelopen jaren. Zoals alle Nederlandse archiefinstellingen hebben wij naar aanleiding van de nieuwe wet- en regelgeving onze omgang met privacygevoelig materiaal nog eens onder de loep genomen. De regels vragen speciale aandacht voor bijzondere persoonsgegevens, zoals religie, politieke voorkeur en seksuele geaardheid. Daarom hebben wij strenger gekeken naar stukken in archieven van kerken en kerkelijke organisaties. Ook archiefstukken over strafzaken zijn uitgesloten van openbaarheid, zo lang de betrokken mensen kunnen leven, en we worden in Nederland gemiddeld steeds ouder.

Overigens blijft de mogelijkheid om in het kader van uw onderzoek ontheffing van de beperkingen aan te vragen.

Verder zijn nu de volgende akten van de Burgerlijke Stand openbaar: geboorten in 1918, de huwelijken in 1943 en de overlijdens in 1968. Al deze akten zijn gescand en in te zien op AlleGroningers.nl. U kunt de betreffende registers doorbladeren. Als u de zoekfunctie gebruikt, krijgt u de resultaten uit deze registers ook gepresenteerd. De vrijwilligers van Alle Groningers hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om dit mogelijk te maken.

Een van de stukken die nu openbaar is, is de overlijdensakte van Hendrik Dijkstra (1888-1968). Lees de blog: Hendrik Dijkstra (1888-1968), de man van De Oude Meet, een befaamde horecagelegenheid in de stad Groningen.

Groninger Archieven

Cascadeplein 4
9726 AD Groningen