vakmensenbrouwer.jpg

Nieuw in de collectie

Vanaf 1 januari 2022 is er weer een groot aantal inventarisnummers in onze collectie beschikbaar voor onderzoek. Helaas kunt u, als gevolg van de sluiting van de studiezaal, in ieder geval tot en met 14 januari deze stukken niet inzien. Dat geldt wel voor een aantal akten van de Burgerlijke Stand die verwerkt zijn op Alle Groningers.

Het hele jaar door komen er stukken beschikbaar voor onderzoek bij de Groninger Archieven. Eens in de twee maanden sturen wij daarover een nieuwsbrief. Een aantal archieven, ook die waarvan inventarissen al langer beschikbaar zijn, bevat stukken met privacygevoelige informatie. Daarom worden ze een aantal jaren uitgesloten van openbaarheid. Elk jaar op 1 januari verloopt deze termijn voor een aantal stukken. 

Openbaar in 2022

Van de archiefstukken die per 1 januari 2022 openbaar zijn, hebben wij een lijst samengesteld: Stukken openbaar in 2022. Een lijst die laat zien hoe breed onze collectie is. Wij nodigen u uit om die lijst te bekijken.

Een van de archieven die nu openbaar zijn geworden, is het archief Anti-Atoomplatform met stukken over kernenergie en de anti-kernenergiebeweging in de periode 1976-1985. Lees er meer over in de blog: Anti-Atoomplatform.

Tijdschrift Atoomalarm, 1981. Groninger Archieven (1430-6)
Tijdschrift Atoomalarm, 1981. Groninger Archieven (1430-6)

Burgerlijke Stand

Net als ieder jaar worden er ook akten van de Burgerlijke Stand openbaar: geboorten uit 1921, huwelijken uit 1946 en overlijdens uit 1971. De meeste overlijdensakten zijn gescand en in te zien op AlleGroningers.nl. U kunt de gescande registers doorbladeren en de zoekfunctie gebruiken om uw zoektocht specifieker te maken. Aan de resterende akten wordt nog gewerkt.

Openbaarheid en privacy

Zoals ieder jaar hebben wij naar aanleiding van de wet- en regelgeving (waaronder de sinds 2018 geldende AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming) gekeken welk materiaal privacygevoelige informatie kan bevatten. Als een stuk over personen gaat, valt het onder de AVG. De regels vragen speciale aandacht voor bijzondere persoonsgegevens, zoals religie, politieke voorkeur, lidmaatschap van een vakbond en seksuele geaardheid. Deze mogen niet openbaar worden. Daarom kijken wij onder meer strenger naar archieven van kerken en kerkelijke organisaties. Ook archiefstukken over strafzaken blijven uitgesloten van openbaarheid zo lang de betrokken mensen kunnen leven.

Wel kunt u bij ons een verzoek indienen via ons contactformulier om beperkt-openbare stukken in te zien.

Voor stukken die openbaar zijn voor inzage, kunnen toch wettelijke bepalingen gelden, zoals beperkingen bij het publiceren van informatie over nog levende personen. Als gebruiker dient u daar zelf op te letten en naar te handelen.

Wij kunnen redelijkerwijs niet alle stukken afzonderlijk bekijken. Als u vindt dat stukken ten onrechte openbaar zijn, vragen wij u ons daarop te wijzen. Dat geldt ook als u meent, dat stukken ten onrechte niet openbaar gemaakt zijn. Zie ook Persoonsgegevens bij de Groninger Archieven.

Groninger Archieven

Cascadeplein 4
9726 AD Groningen