schoolklas.jpg

Cookies

De Groninger Archieven registreren gegevens over het gebruik van de websites en gebruiken daarvoor cookies. Met deze informatie zien we welke pagina’s het meest bezocht worden, welke pagina’s effectief zijn en welke pagina’s foutmeldingen opleveren. Zo kunnen wij onze websites verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden.

Disclaimer

Aan deze website wordt grote zorg en aandacht besteed. De Groninger Archieven streven ernaar dat alle informatie juist, volledig en actueel is. Het kan echter voorkomen dat dit niet het geval is of dat informatie of diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op deze website en/of externe websites waar wij naar verwijzen.

Auteursrecht

Veel van het getoonde materiaal op deze website is vrij van auteursrechten of de Groninger Archieven zijn (mede)rechthebbenden. Dit materiaal kunt u vrij gebruiken met de juiste bronvermelding. Voor het overige materiaal hebben we ons best gedaan om de rechthebbende(n) van het materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor openbaarmaking op onze website(s). Dat is niet in alle gevallen gelukt. Meent u recht te kunnen doen gelden op een van de getoonde stukken? Dan horen wij dat graag via het contactformulier. Dit geldt voor alle vormen van informatie, zoals tekst, afbeeldingen en databases.

Houdt u zelf bij publicatie ook rekening met het Auteursrecht, het Portretrecht en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Informatie van de website mag worden gereproduceerd, zolang het correct en niet in een misleidende context is. (Overheids)Archieven die volgens het principe van open data worden gepresenteerd, mogen door eenieder vrij gebruikt worden, ook voor commerciële doeleinden. Voor niet-openbare overheidsinformatie, een groot deel van onze afbeeldingen en voor particuliere archieven en collecties gelden andere regels. Wanneer u vragen heeft, neem dan contact met ons, de Groninger Archieven, op via het contactformulier.

Privacy

Als burger heeft u rechten ten aanzien van het gebruik en bewaring van uw persoonsgegevens. Deze zijn per 25 mei 2018 aangescherpt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Groninger Archieven maken onderscheid in twee soorten persoonsgegevens.

  1. Persoonsgegevens die wij vragen aan de bezoekers van ons gebouw en van onze website en aan mensen met wie wij samenwerken. Hiervan verzamelen wij alleen de noodzakelijke gegevens om de gewenste diensten en producten te kunnen leveren. Wanneer de gegevens niet meer nodig zijn, worden ze verwijderd. U mag altijd uw gegevens inzien, laten wijzigen of wissen.
  2. Persoonsgegevens die voorkomen in de archieven die wij bewaren. Deze persoonsgegevens houden we in het archief, er mogen geen persoonsgegevens uitgehaald worden. Dit is in overeenstemming met de Uitvoeringswet AVG.


Alle persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wilt u weten hoe we met uw persoonsgegevens omgaan, lees dan onze uitgebreide privacyverklaring. Wilt u weten hoe we precies de privacybescherming hebben geborgd in onze organisatie, lees dan ons privacyreglement. Voor vragen over privacy kunt u contact opnemen met de privacymedewerker via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of met de functionaris gegevensbescherming via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Houdt u zelf bij publicatie ook rekening met de AVG.

Toegankelijkheidsverklaring

Openbare voorzieningen moeten bruikbaar en toegankelijk zijn voor alle burgers. Net zoals een gebouw rolstoeltoegankelijk moet zijn, moet een website of mobiele app ook bediend kunnen worden door mensen met een beperking. Dit kunnen bijvoorbeeld visuele, auditieve of motorische beperkingen zijn. Denk aan slechtzienden, doven en slechthorenden en mensen die hun handen niet of in beperkte mate kunnen gebruiken. In de toegankelijkheidsverklaring van allegroningers.nl staat hoe aan alle criteria die door de overheid zijn opgesteld, is voldaan.

Het toegankelijkheidslabel van www.allegroningers.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Groninger Archieven

Cascadeplein 4
9726 AD Groningen