Downloaden van afbeeldingen

 

Afbeeldingen die aan een registratie zijn gekoppeld kunnen in hoge resolutie als Jpeg worden geopend en opgeslagen met de Download knop. Daarnaast kan met behulp van de knoppen Inzien akte en Inzien register het leesvenster worden geopend. Met de Selectietool knop (de tweede knop van links) kan dan een gedeelte van een afbeelding worden gemarkeerd en vervolgens als Jpeg of PDF in lage resolutie worden opgeslagen.

 

 

 

 

 

 

 

Wildcards en jokertekens
De wildcards of jokertekens die op deze site worden gebruikt zijn:
? : vervangt één teken
* : vervangt nul of meer opeenvolgende tekens
Het verzamelen van gegevens uit de dtb’s en akten van de burgerlijke stand is mensenwerk. Mocht u fouten tegenkomen in de database, dan kunt u dat melden via het Opmerkingenveld onder de akte.
Statistieken
2,507,141 aktes - 1,565,584 scans